Domov > Vizija in cilji
Vizija in cilji

Vizija Centra VŽU Podravje je oblikovanje poslovne povezave in partnerstva med institucijami, ki podpirajo uresničevanje ciljev vseživljenjskega učenja. V skladu z omenjeno EU strategijo izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja je splošni cilj, kot sestavni del evropskega socialnega modela, povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju za celotno populacijo in sicer brezplačno.

Posebej si prizadevamo, da pritegnemo ženske, osebe z nedokončanim šolanjem in težje zaposljive osebe , z namenom, da se jim olajša in pospeši dostop do novih oblik učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju.

Glavni cilj je vzpostaviti povezavo med obstoječimi institucijami na evropski ravni. Za to bo potrebno učinkovito koordiniranje  in  povezovanje med institucijami. Treba je zagotoviti sistem, ki bo učinkovito pokrival potrebe ciljnih skupin. Prijavitelj in partnerji bi tako pokrivali vso prebivalstvo te regije. Tako bomo v okviru Centra VŽU odprli pet dislokacij Svetovalnega središča Ptuj (Videm, Kidričevo, Markovci, Destrnik in Ormož) ter deset Točk vseživljenjskega učenja (Bistra Ptuj, CIPS Ptuj, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj, Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Občina Videm, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, PRJ Halo Cirkulane ter Občina Destrnik).

Specifični cilj projekta Centra VŽU Podravje je zagotoviti kakovostno informiranje, svetovanje in dostopnost možnosti izobraževanja in usposabljanja, s širitvijo lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in kontaktnih točk za vseživljenjsko učenje. Torej je namen razvoj in širjenje omrežja IKT podprtih lokalno/regionalnih centrov za vseživljenjsko učenje, ki zagotavljajo podporo sodelujočih v učnih aktivnostih, poklicno usmerjanje za odrasle in mlade, predvsem za ženske in osebe z nedokončanim šolanjem, z namenom, da se olajša in pospeši dostop do novih oblik učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju.

Na Ljudski univerzi Ptuj smo prepričani, da je v mrežo Centra vseživljenjskega učenja Podravje potrebno formalno povezati organizacije, ki  na področju Podravja zagotavljajo:

  • informiranje in svetovanje odraslim
  • izobraževalne in druge podobne ustanove
  • poklicno informiranje in svetovanje odraslim in mladini
  • informiranje in svetovanje mladim
  • organizirano samostojno učenje
  • borzo znanja
  • e-točke
  • mladinske centre
  • podporo na področju razvoja človeških virov

Povezati želimo mrežo CVŽU z drugimi partnerstvi, katerih cilj je razvoj človeških virov v regiji ( kot so npr. Equal, Interreg,…) in vključiti dejavnost informiranja in svetovanja ter učenja s podporo IKT v obstoječe in nastajajoče projekte v regiji Podravje.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj