Domov > Točke
Točke vseživljenjskega učenja

V okviru CVŽU deluje 10 točk in sicer:

  • Točka: ZRS Bistra Ptuj
  • Točka: CIPS Ptuj
  • Točka: PRJ Halo Cirkulane
  • Točka: OOZ Ptuj
  • Točka: Knjižnica Ormož
  • Točka: Videm
  • Točka: Kidričevo
  • Točka: Markovci
  • Točka: Destrnik
  • Točka: Majšperk

Vsaka točka je v obdobju 2009-2011 na voljo za samostojno učenje vsak dan v času, ko je gostujoča stavba odprta, najmanj 2 x mesečno po 3,5  ure, v letu 2012 pa vsaj 1x mesečno po 5 ur. Na točki je prisoten ustrezno usposobljen mentor iz Ljudske univerze Ptuj ali iz organizacije konzorcijskih partnerjev.

V času delovanja točke so udeležencem v pomoč koordinatorji-mentorji, usposobljeni za to. S temi smo tudi v dnevnih stikih, vse z namenom, da ljudem resnično ponudimo kvaliteten pristop do učenja. Velik poudarek namenjamo motivaciji udeležencev za učenje, radovednost, graditev samozavesti in pozitivnemu vzdušju. Mentorji so seveda na voljo vsem udeležencem - tako osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

Na TVŽU lahko udeleženci pridobivajo znanja in spretnosti, potrebne za sodobno evropsko informacijsko družbo (učenje tujih jezikov, IKT,   usposabljanje za e- oblike učenja in delovanja,…)

Naslednje izjemno pomembno vsebinsko področje TVŽU  je  učenje za pridobivanje neformalnih znanj za izboljšanje kvalitete življenja, za večjo samostojnost, za bolj učinkovito socialno vključenost, za uveljavljanje državljanskih pravic  ter za povezovanje z drugimi  tako na osebnem, kot širšem nivoju, vse do medkulturnih in evropskih povezav.

Razširili smo mrežno sodelovanje z različnimi partnerji, da bi se čim bolj uveljavila zavest in miselnost o pomenu vseživljenjskega učenja ter da bi se potenciralo doseganje ciljev za učinkovitost vseživljenjskega učenja kot oblikovanja stila življenja in ob tem zadovoljstva uporabnikov. V ta namen se bomo povezali z različnimi socialnimi partnerji ( s srednješolskimi centri, osnovnimi šolami,  knjižnicami, domovi za starejše občane, specializiranimi ustanovami, različnimi –tudi invalidskimi društvi, podjetji in drugimi organizacijami v okolju).

Na TVŽU so na voljo različna promocijska gradiva (tiskana, v e-obliki, objave v medijih) za vzpodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj