Domov > Novice > Povečanje dejavnosti CVŽU Podravje
Povečanje dejavnosti CVŽU Podravje

Po opravljenem letnem pregledu delovanja CVŽU Podravje ugotavljamo, da smo s povečano prisotnostjo osebja na Točkah VŽU in dislokacijah ISIO bistveno razširili naše dejavnosti po celotni podravski regiji. Tako smo na Točke uspeli privabiti 1309 udeležencev, ki so se na vseh desetih Točkah tako ali drugače učili – večina se jih je posluževala samostojnega učenja jezikov, precej je zabeleženih obiskov Točk za potrebe brskanja po internetu in uporabe elektronske pošte. Internet in e-pošta brezhibno delujeta na vseh Točkah VŽU.

Z obiskom v Svetovalnem središču Ptuj smo zelo zadovoljni, saj imamo v celotnem letu 2009 (obdobje med 1.1.2009 in 31.12 2009) 1219 svetovanj, za kar so svetovalci porabili skupno 2716 ur svetovanj.

V celotnem letnem obdobju poročanja, torej med 1.1.2009 in 31.12.2009, smo na dislokacijah in na sedežu ISIO svetovali 1219 udeležencem, s čimer smo kazalnik tega obdobja presegli za dve odstotni točki.

Točke VŽU so namenjene vsem prebivalcem regije, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Točke VŽU delujejo v okoljih z neustrezno oziroma nezadostno ponudbo različnih oblik vseživljenjskega učenja in samostojnega učenja ter na geografsko in socialno odmaknjenih območjih. Na ta način zagotavljajo večjo vključenost ranljivih skupin prebivalstva v različne oblike učenja, zagotavljajo informiranost o možnostih učenja in prednostih, ki jih le to prinaša. Točke predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo vseživljenjskega učenja ter povezovanje ponudnikov in uporabnikov različnih oblik neformalnega učenja.

Vsi župani in predstavniki organizacij, v katerih Točke delujejo, ugotavljajo, da je postavitev le-teh velika pridobitev za kraj in organizacijo. Najbolj veseli so, da s tem ljudem prinesemo ljudem ustrezna znanja in informacije praktično na prag doma, saj je po njihovih dosedanjih izkušnjah z občani interes le-teh po pridobitvi raznovrstnih informacij ter znanj v velikem porastu, saj se ljudje vedno bolj zavedajo, da živimo v dobi informacije. Do teh znanj in informacij pa marsikdo ni imel ustreznega dostopa iz različnih razlogov, najpogostejši pa je vendarle socialni, kar je nekako tipično za območje spodnjega Podravja. Omeniti velja, da so ljudje zelo hitro izvedeli, da bomo točke odpirali in je že bilo povpraševanje po določenih dejavnostih, ki so predvidene na TVŽU, še preden smo le te formalno odprli.

SKUPNO ŠTEVILO IZVEDENIH DELAVNIC CVŽU ZA OBDOBJE 1.1.2009 – 31.12.2009:

36 delavnic (382 udeležencev)

 • Računalništvo za začetnike (4 delavnice po 12 kandidatov),
 • Delavnica Photoshop ( 4 delavnice, 4 x 12 udeležencev),
 • Nemščina,
 • Angleščina – osvežitveni,
 • Kreativne delavnice,
 • Umetnostna zgodovina,
 • Kritična teorija,
 • Akademija MGP,
 • Kamera in montaža,
 • Kitajščina ter še
 • motivacijske delavnice (9+6+1+4 delavnice).
 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj