Domov > Novice > Kitajščina za začetnike
Kitajščina za začetnike

Razveseljiva novica je, da smo po pravkar izvedeni prvi skupini tečajnikov kitajskega jezika uspeli pridobiti že kandidate za drugo skupino – evidenčno se je na naš oglas odzvalo kar 19 interesentov, ki smo jih tudi povabili na uvodno srečanje, ki je bilo 10. Marca 2010 v prostorih Ljudske univerze Ptuj. Udeleženci so svoje prijave pošiljali prav iz vseh Točk VŽU, ki jih pokriva Center vseživljenjskega učenja Podravje, kar pomeni, da se brezplačne aktivnosti CVŽU zanesljivo prijemljejo.

Kitajščina za začetnike je program, ki ga izvajamo v obsegu 20 ur. V tem času interesenti spoznajo okoli 300 pismenk, predvsem pa osnovne pismenke, ki so uporabne na potovanju na Kitajsko. Poudarek je na uporabnosti. Vsako srečanje zajema vaje iz fonetike in ter uporaba novih besed v enostavnih stavkih. Kandidati se naučijo brati pin-yin (tj. latinična transkripcija pismenk) in naučijo se pravilnega zapisovanja pismenk (oz. pravilnega zaporedja zapisovanja potez pismenk), kar jim kasneje pomaga pri uporabi raznih digitalnih slovarjev oz., računalniških orodij za samostojno učenje. Kandidati se naučijo prepoznavanja in naglaševanja 4 tonov oz., se vsaj spoznajo s tonemskim načinom, saj je za pravilno in aktivno uporabo tonov v kitajskem jeziku potrebnega več časa.

V tem programu delamo glede na gradivo, ki je na razpolago na FF, v knjižnici AAŠ, vendar je prilagojeno (teme lekcij, izbor besed, vaje, naloge izdelam sama), saj kandidati ne morejo slediti programu, ki je namenjen šolski uporabi, kandidati VŽU zahtevajo bolj skoncentrirano znanje v krajšem času.

V kolikor jezik brez kulture in zgodovine neke države ne obstaja, je vsako srečanje nadgrajeno z sodobnimi trendi v jeziku in kulturi današnje kitajske. Poučevanje kitajskega jezika oz. pismenk pa samo po sebi daje možnost spoznavanje zgodovine in specifičnega načina mišljenja, tako se kandidati deloma seznanijo z etimologijo pismenk in pomenom pismenk v kitajskem načinu mišljenja oz. njihovi vsakdanji funkciji.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj