Domov > Novice > Delavnica kamere in montaže
Delavnica kamere in montaže

Zaradi izražene želje udeležencev smo pripravili program izobraževanja iz snemanja video posnetkov in računalniške montaže video posnetkov – delavnico Kamere in montaže.
Z dosegljivostjo video opreme se pojavijo realne potrebe po pravilni uporabi le-te. Tečaj montaže in snemanja je namenjen osnovni uporabi opreme z namenom pravilnega snemanja in možnosti montaže posnetkov.

Na delavnici udeleženci spoznajo funkcije kamere, uporabo kamere, seznanijo se z uporabo računalniške aplikacije za video montažo, izdelajo sinopsis ter samostojni video posnetek.

Delavnica je zasnovana tako, da delo poteka v manjših skupinah s poudarkom na praktičnem delu in pridobivanju konkretnih izkušenj in znanj. Uporabljamo napredne in kreativne oblike učenja: individualno učenje, manjše skupine – snemalec, novinar, intervjuvanec.

Na delavnici bodo udeleženci naredili večje število videoposnetkov, katere bodo nato tudi sami zmontirali in grafično opremili.

Cilj delavnice je, da nastanejo dela v trajanju pet minut (kategorija kratkega dokumentarnega filma) po temah. Teme bo določal izvajalec ter nudil tudi vso potrebno strokovno podporo za izvedbo. Obseg delavnice je 30 ur, vodi jo mojster kamere – snemalec in montažer Samo VRABIČ.

Poudarek pri delavnici je na praktičnem usposabljanju, tako lahko pridobljena znanja in veščine takoj uporabite v svojem življenju.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj