Domov > Novice > Center VŽU Podravje v letu 2011
Center VŽU Podravje v letu 2011

Pogled na leto 2011 s fokusom na zgolj enega izmed projektov Ljudske univerze Ptuj, imenovanega Center vseživljenjskega učenja Podravje, skrajšano CVŽU, brez posebnih težav opazimo rast števila vključenih odraslih v različne brezplačne oblike izobraževanj, ki jih v okviru tega izvajamo.

Ne glede na letni čas, morebiti le z izjemo dopustniškega obdobja, so naše učilnice polne.  Radi bi poudarili, da se pri tem trudimo za prav vse udeležence; pestro brezplačno ponudbo pa z vedno večjim uspehom širimo tudi na skupine oseb posebne družbene skrbi. Pri tem gre za ljudi, ki jim je na kakršen koli način otežen dostop do informacij ali izobraževanja, bodisi invalidnosti, zaradi oddaljenosti od središč dogajanj, slabega poznavanja sodobnih telekomunikacijskih naprav, dalj časa brezposelnih, težje učljivih ali zaposljivih,… seznam bi bil lahko še daljši.

Glede na dejstvo, da smo ljudje radovedni, radi odkrivamo nove svetove, si širimo obzorja, vsak seveda glede na lastne interese, se tudi mi trudimo z brezplačno ponudbo aktualnih in zanimivih izobraževalnih vsebin, kolikor nam seveda dopuščajo finančna sredstva, zagotovljena v okviru tega projekta, financiranega s strani Ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Število udeležencev, njihov interes za učenje, individualni uspehi, pozitiven odnos do učenja ter zanimanje "za še in več" so najboljši pokazatelji rezultatov našega skupnega dela. Ljudska univerza Ptuj svoje poslanstvo in vizijo izpolnjuje prav zaradi udeležencev izobraževanj, katerim se želimo še posebej zahvaliti.

Vedno radi izpostavljamo dejstvo, da se dandanes formalno izobraževanje nujno nadgrajuje in dopolnjuje z vsebinami neformalnih programov, s katerimi udeleženci pridobivajo nova, sveža in predvsem uporabna znanja, ki jim omogočajo lažjo orientacijo v globalnem IKT svetu. V dobi gospodarske krize je tako največ, kar lahko posameznik naredi zase prav to, da se vključi v brezplačne oblike izobraževanj, ki jih ponuja Center vseživljenjskega učenja Podravje (CVŽU Podravje, www.cvzu-podravje.si) ter na ta način krepi in razširja svoja obzorja.

Toliko, da ne pozabite: CVŽU Podravje deluje na območju Spodnje Podravske regije ter pokriva 10 Točk vseživljenjskega učenja, ki jih zainteresirani uporabniki že precej dobro poznajo in tudi aktivno uporabljajo. Na Točkah je mogoče samostojno učenje (tuji jeziki, osnove računalništva, internet in elektronska pošta), zraven tega pa je na voljo tudi mentor-svetovalec, ki uporabnikom nudi najrazličnejše informacije in osebna svetovanja za nadaljevanje izobraževalnih poti.

Aktivnosti Ljudske univerze Ptuj in CVŽU Podravje sproti nadgrajujemo ter tako poskušamo uporabnikom ponuditi aktualna in uporabna znanja, za katere smo prepričani, da jih bodo lahko koristno uporabili. Omeniti velja brezplačne tečaje tujih jezikov, katerih nabor je zares impresiven: angleščina, nemščina, španščina, italijanščina, francoščina, ruščina, kitajščina, arabščina, grščina in poljščina. Tečaji potekajo v obsegu 20 ur in so, kot rečeno, udeležencem na voljo brezplačno.

V okviru vsega navedenega pa organiziramo in izvajamo še vrsto informacijsko-motivacijskih delavnic z namenom seznanjanja in vključitve v izobraževanje, predvsem za vse tiste, ki so do sedaj bili nekoliko odrinjeni iz teh procesov.

Za ilustracijo in boljšo predstavo navajamo še nekaj konkretnih podatkov za leto 2011: vseh že omenjenih delavnic ali tečajev CVŽU smo izpeljali 51, vključenih pa je bilo kar 792 udeležencev.

Za prav vse naše udeležence pa velja, da so zelo prizadevni, radi hodijo na tečaje ter nas obiskujejo z veseljem, saj nam poleg znanj in izkušenj dobre volje nikoli ne zmanjka. Predvsem pa nagrado pomeni dejstvo, da smo veliko ljudem pomagali pri premagovanju strahu pred učenjem, pridobivanju novih znanj in s tem širitvi ideje o nujnosti vseživljenjskega učenja ter pri izgradnji pozitivne samopodobe. To je naše osnovno poslanstvo, in nameravamo ga uresničevati tudi v prihodnje.

pdf Grafični prikaz kazalnikov CVŽU Podravje 2008 - 2011

Pripravila: Dušan Šilak, Petja Janžekovič

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj