Domov > Novice > Izobraževanje odraslih 2011 - ANGLEŠČINA
Izobraževanje odraslih 2011 - ANGLEŠČINA

Nov izobraževalni program za ranljive skupine - MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO

Udeleženci: društvo OZARA IN društvo KAPNIKI

Med osebami, ki tvorijo ciljno skupino, obstaja interes po osnovnem obvladovanju angleškega jezika. Udeleženci se želijo naučiti osnov razumevanja in izražanja v angleščini. Program je seveda povsem prilagojen osebam s posebnimi potrebami, tako v ponovitvah, trajanju kot tudi v vsebinah.

Ljudska univerza Ptuj sledi svojemu poslanstvu o širjenju izobraževanja in osvojitvi miselnosti o potrebnosti vključevanja v vseživljenjske procese učenja. Do sedaj se osebe s posebnimi potrebami niso, vsaj v večjem številu ne, vključevale v formalne in neformalne oblike izobraževanj.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj