Domov > Novice > Izobraževanje odraslih 2011 - DOŽIVLJANJE STAROSTI
Izobraževanje odraslih 2011 - DOŽIVLJANJE STAROSTI

Nov izobraževalni program v okviru razpisa Izobraževanje odraslih 2011 - DOŽIVLJANJE STAROSTI SKOZI PRIZMO MEDGENERACIJSKEGA DRUŽABNIŠTVA

 

Udeleženci: društvo OZARA IN društvo KAPNIKI

Ciljna skupina uporabnikov bo skozi izobraževalni program spoznala telesne spremembe na eni strani in potrebo po spremembi načina in kakovosti življenja na drugi strani. Slednjemu se bo v okviru tega izobraževalnega programa namenjala večja pozornost, saj sta duševni in socialni vidik pri kakovostni starosti v ospredju in pomembnejša od telesnega zdravja.

Osebe s posebnimi potrebami in starejše osebe bodo obojestransko krepile svoja socialna omrežja, veje v mreži se bodo bolj razširile in intenziteta odnosov se bo povečala. Tako bodo dosegli višjo stopnjo osebnostne rasti, kakovostnejšo staranje in medčloveško medgeneracijsko sožitje.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj