Domov > Novice > Zaključno srečanje novih skupin RPO
Zaključno srečanje novih skupin RPO

Računalniške pismenosti za odrasle, ki jo na Ljudski univerzi Ptuj izvajamo že od leta 2008, se je do danes udeležilo (in usposabljanje tudi uspešno zaključilo) že 196 kandidatov, kar kaže na potrebo izvajanja tovrstnih izobraževanj, še posebej tistih, ki jih uporabnikom lahko ponudimo brezplačno.

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

Kvalitativni cilji programa:

  • spoznati osnovne komponente računalnika in razumeti nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;
  • naučiti se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;
  • naučiti se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;
  • naučiti se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
  • znati uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Ker je RPO (računalniška pismenost za odrasle) projekt, podprt s strani MŠŠ in ESS, je uporabnikom na voljo brezplačno vse do leta 2013. Do takrat predvidevamo še izvedbo 19 skupin po 12 udeležencev.

Vsem kandidatom, ki so do danes uspešno opravili vse obveznosti v izobraževalnem programu RPO, iskreno čestitamo.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj