Domov > Novice > Mobilnost učiteljev - LU Ptuj v Amsterdamu
Mobilnost učiteljev - LU Ptuj v Amsterdamu

Sodelavca Ljudske univerze Ptuj Simona Pučko in Petja Janžekovič sva na podlagi uspešne prijave za sodelovanje na mobilnostih in stalnih strokovnih spopolnjevanjih  (CMEPIUS) med 24. in 29. oktobrom sodelovala na delavnicah  nadaljnjega strokovnega usposabljanja zaposlenih v izobraževanju odraslih na Univerzi v Amsterdamu. Seminar z nazivom Ustvarjanje multimedijskih vsebin za poučevanje v spletnih učilnicah je bil izvrstna priložnost za nadgraditev naših že obstoječih vsebin, hkrati pa je pomenil tudi možnost mreženja in ustvarjanje potencialne partnerske skupine za pripravo bodočih evropskih projektov, predvsem s področja IKT in multimedijskih spletnih vsebin.

Namen usposabljanja, ki ga je v okviru akcije Grundtvig Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja pripravila amsterdamska Univerza, je zagotoviti tehnična znanja in sposobnosti, pomembne za razvoj multimedijskih aktivnosti v podporo poučevanju v spletnih učilnicah. Tako smo se udeleženci, skupaj nas je v skupini sodelovalo 17, seznanili z najnovejšimi programskimi in strojnimi orodji za pripravo multimedijskih gradiv, kjer bi v prvi vrsti kazalo omeniti podporo spletnim videokonferencam ter poučevanju na daljavi v realnem času. Ogledali in tudi preizkusili smo možnosti, ki jih uporabnikom nudi videokonferenca – od priprave multimedijskih gradiv do končnega predvajanja in snemanja spletnega videa. Tovrstne aktivnosti so priložnost za dvig ravni zavedanja pomembnosti pedagoških in metodoloških spretnosti za učinkovito implementacijo podpornih vsebin za poučevanje na daljavo – didaktični pripomočki, s katerimi si učitelji olajšamo in poenotimo delo ter ustvarjamo podlage za konstantno nadgrajevanje le-teh, danes rastejo kot gobe po dežju in nemogoče je slediti njihovemu globalnemu razvoju. V navedenem smislu tovrsten seminar nudi udeležencem tudi možnost, da sledenje novostim opravi nekdo drug, torej organizator delavnice, nato pa jim v obliki metodološke delavnice najnovejše ugotovitve in spoznanja s področja uporabe IKT v spletnem poučevanju tudi posreduje – temu danes aktualno pravimo prenos dobrih praks.

Primarna zamisel delavnice je »učenje-z-delom« (»learning-by-doing«) – prevedeno v prakso to pomeni, da smo vsak dan od 9.30 do 17.00 aktivno sodelovali v računalniških in drugih delavnicah, s čimer je učinkovitost sicer resda maksimalna, zato pa je takšno delo tudi precej naporno. Kljub temu pa velja poudariti, da so aktivnosti, s katerimi smo se seznanjali pet delovnih dni, še kako uporabne in prevedljive v našo vsakdanjo prakso – nekatere novosti, kot je recimo »didaktični strip« ali »hot potatoes quiz« bomo udeležencem izobraževanj na Ljudski univerzi Ptuj ponudili že letos, videokonferenčne prenose predavanj pa pripravljamo za naslednje šolsko leto, saj izvedba le-te zahteva precej časa in natančnih priprav.

Udeleženci smo v elektronski obliki prejeli tudi vso podporno gradivo ter module, ki smo jih ustvarili na delavnicah, da bi jih lahko takoj uporabili kot pripomočke v svojih izobraževalnih programih.

Udeležbo na delavnici je financiral CMEPIUS s sredstvi evropskega socialnega sklada, za kar se jim tudi najlepše zahvaljujeva.

Amsterdam-Simona

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj