ISIO Ptuj

Informiranje in svetovanje v
izobraževanju  odraslih
Mestni trg 2
2250 Ptuj

02 749 21 53
svetovanje@luptuj.org

Delovni čas

vsak dan od 8.00 do 15.00;
v sredo od 14.30 do 17.30:
v petek do 13.00.
Domov > ISIO - Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
ISIO

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Komu je namenjena informativno – svetovalna dejavnost

 • Zaposlenim , ki  želijo informacije o možnostih formalno izobrazbo, ali se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela,
 • Brezposelnim, ki  iščejo znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela  ali prekvalifikacijo,
 • Mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicni cilj,
 • Starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v programih neformalnega in  tudi formalnega izobraževanja ( študijski krožki, Univerza za tretje življenjsko obdobje, računalniško opismenjevanje odraslih,
 • Zaključenim skupinam za skupinsko svetovanje.

 

Temeljna načela delovanja

 • Dostopnost - za vse ciljne skupine odraslih, ob upoštevanju enakih možnosti in enake dostopnosti vsem,
 • Brezplačnost – za spodbujanje odraslih za vključevanje odraslih v izobraževane in učenje zagotavljamo tudi informiranje in svetovanje kot brezplačno dejavnost,
 • Prostovoljnost – izhodišče dela v informativno – svetovalnem procesu je prostovoljna odločitev odraslega, da izrabi takšno obliko pomoči,
 • Usmerjenost k stranki - po tem načelu uveljavljamo  » odprti » model svetovanja in spodbujamo svetovance k dejavni vlogi v svetovanem procesu,
 • Nepristranskost – vloga svetovalca je objektivna, njegova presoja strokovna in izhaja iz posameznikovega položaja in upoštevanja vseh okoliščin,
 • Zaupnost – svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov

 

Aktualne informacije

Kakovost - spletna podstran o kakovosti ISIO

Samoevalvacijsko poročilo POKI 2011

Oglejte si predstavitveno zloženko ISIO Ptuj. Najdete jo tukaj

 

Vse dodatne informacije o delu in storitvah Svetovalnega središča Ptuj najdete na povezavi http://www.lu-ptuj.si/link_isio.htm.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj