Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj